Hvad kan vi hjælpe med?

Natursti fra Strandparken til Hedeland

Naturstien snor sig fra Strandparken i Ishøj til Hedeland i Høje-Taastrup, hvor den forbinder de to store rekreative friluftsområder. Stien tilbyder samtidig en adgang til det åbne land for alle på Vestegnen

Masser af oplevelser

Naturstien indgår som en del af fjernvandresti E6, der snor sig gennem Europas bakker og sletter. Den del af stien, der forløber gennem Ishøj Kommune, byder på mange oplevelsesrige landskaber. Flere steder følger stien snoede vandløb og gamle skovområder, hvor man får oplevelsen af at være langt fra byen. I den vestlige del er der det prægtige herregårdslandskab ved Benzonsdal med gamle allétræer og store marker.
Der er gode adgangsforhold til stien, idet den flere steder forløber tæt forbi boligområder både i Ishøj By og i flere af kommunes landsbyer. I Ishøj Kommune er det overalt på stien tilladt at gå og cykle. Ridning og knallertkørsel er ikke tilladt, og alle steder skal hunde føres i snor.
Stien er let at følge, idet den er markeret med træpæle med gult mærke. De steder, hvor stien krydser andre stier eller veje, er markeret med et blåt vandresymbol. Flere steder langs den afvekslende rute er der sat informationstavler op med oplysninger om de mange landskabelige og kulturhistoriske oplevelser undervejs.

Hvor kan man finde en folder om naturstien?

Der er en folder om naturstien, og den indeholder oversigtskort og beskrivelser af de mange seværdigheder langs stien. Folderen an hentes på Ishøj Turistbureau, Ishøj Rådhuset, Ishøj Bibliotek, Ishøj Vandrehjem og Ishøj Naturcenter. Ved at klikke herunder kan du se og downloade en elektronisk udgave af folderen om naturstien:

Folder om naturstien fra Strandparken til Hedeland

Turforslag på ca. 4 km

Start turen ved Thorsbro Vandværk, Allévej 27, øst for landsbyen Torslunde. Det gamle vandværk er nu museum og åbent for offentligheden. Herfra fortsættes ad den storslåede Allévej mod godset Benzonsdal. Før godset drejes til højre af Smedeengen, hvorfra en nyetableret sti fortsætter ind i skoven.

Mellem fuglekvad og æværdige gamle træer snor stien sig over Lille Vejleå op ad Sprøjtebakken til Torslunde. På bakken er der gode muligheder for at nyde indholdet af en frokost- eller kaffekurv.

Hvis du har lyst til at forlænge turen kan du "ose" rundt i landsbyen, der er mættet af historie. Ellers går hjemturen igennem skoven, hvor man fra Smedeengen kan vælge at følge Lille Vejleå. I så fald går turen ind over vandværkets eng tilbage til vandværket. God tur!

Kontakt

Park- og Vejcenter

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

parkogvej@ishoj.dk

Tlf. 43577777

Senest opdateret 29. september 2015