Hvad kan vi hjælpe med?

Natursti ved Tranegilde

Naturstien ved Tranegilde er 7,5 kilometer, og langs den er der opsat infotavler med information om natur og kulturhistorie. Man kan vælge at gå hele ruten eller dele af den

Området emmer af kulturhistorie helt tilbage fra jægerstenalderen, ligesom en afvekslende natur giver gode livsbetingelser for planter og dyreliv. På stien er der opsat 14 infotavler med alsidig, faktuel information om kongejagt, krybskytter, padder og fugle. Men det er også muligt at få en god historie om hedenske trolde eller elverpiger.

Den gamle Tivoli-port ved Dyreparken er indgang til et væld af naturoplevelser. Hele 3 forskellige steder byder Ishøj Kommune på naturaktiviteter for alle aldre: Dyreparken, Naturcentret og Bredekærgård. Sø, skov, eng, mose og mark giver gode livsbetingelser for planter og dyr.

Ved at klikke her kan du se et kort over naturstien og infotavlernes placering.

I Ishøj Kommune er der ved fremsynet byplanlægning gjort meget for at bevare og udvikle det åbne landskab omkring Tranegilde Landsby og Store Vejleå. I dag fungerer åen som spredningskorridor for dyr og planter, ligesom ådalen og dens enge er rekreative åndehuller. Med naturstien er der god mulighed for selv at få øje for naturens herligheder - god tur!

Kontakt

Park- og Vejcenter

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

parkogvej@ishoj.dk

Tlf. 43577777

Senest opdateret 29. september 2015